Kontakt

Styrgrupp

Margareta Björksund-Tuominen, VD VIVAB

Josefin Selander, tf chef Samhällsbyggnadsavdelningen Falkenbergs kommun

Anders Ramberg, chef Miljö- och hälsoskydd, Falkenbergs kommun


Projektgrupp

Annika Håkansson, miljöingenjör VIVAB. E-post: annika.hakansson@vivab.info

Anna Nilsson, kommunikatör, VIVAB. E-post: anna.nilsson@vivab.info 


Ansvarig VIVAB

Petra Rissmann, VA-chef

E-post: petra.rissmann@vivab.info© COPYRIGHT 2018