Tillgänglighet på www.skyddaatran.se

VIVAB står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här nedan beskriver vi hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.  

Rapportera brister 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du inte kan använda webbplatsen, upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav meddela oss vi formuläret så att vi får veta att problemet finns. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt: 
skicka e-post till vivab@vivab.info 
ring 0757-27 40 00 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Vi har uppskattat tillgängligheten på webben utan granskning och ser att den är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  

Vi har valt att inte göra ett arbete med att uppdatera denna webbplats då den kommer att stängas när projektet avslutas. 

Senaste bedömningen gjordes den 20200903 
Senaste versionen av webbplatsen publicerades den 20150611 
Redogörelsen uppdaterades senast den 20200903. 
© COPYRIGHT 2018